Vår tro

Vår tro er egentlig ganske enkel.

Først og fremst vil vi fremheve Jesus Krisus, som gjennom sin soningsdød på korset, tilbyr alle mennesker frelse og et personlig vennskap. Jesus vil både å ta bort vår synd og å endre livene våre. Vi ønsker også å fremholde de ti bud som den kristnes rettesnor i livet. Jesus sa, «dersom dere elsker meg, så holder dere mine bud» Joh 14:15. Noen tenker kanskje at en må vise Gud at man elsker Ham ved å forsøke å holde budene. Det er nok ikke denne vinklingen Jesus tenkte på. Jesus oppfordrer oss til å bli kjent med Ham, for det er umulig å bli kjent med Jesus uten å bli glad i Ham. Når vår kjærlighet til Ham vokser, så blir det naturlig å holde hans bud.

Foruten dette sentrale, vårt forhold til Gud, så kan du lese om hvordan vi forstår bibelen her.